fann_set_sarprop_step_error_threshold_factor

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_step_error_threshold_factorSets the sarprop step error threshold factor

Descrierea

fann_set_sarprop_step_error_threshold_factor ( resource $ann , float $sarprop_step_error_threshold_factor ) : bool

Sets the sarprop step error threshold factor.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

sarprop_step_error_threshold_factor

The sarprop step error threshold factor.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top