PHP 7.4.24 Released!

fann_set_sarprop_temperature

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_temperatureSets the sarprop temperature

Descrierea

fann_set_sarprop_temperature ( resource $ann , float $sarprop_temperature ) : bool

Sets the sarprop temperature.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

sarprop_temperature

The sarprop temperature.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

Note

Notă:

Această funcție este disponibilă doar dacă extensia fann a fost compilată cu biblioteca libfann >= 2.2.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top