PHP 8.0.0 Alpha 2 available for testing

fann_set_sarprop_temperature

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_temperatureSets the sarprop temperature

Descrierea

fann_set_sarprop_temperature ( resource $ann , float $sarprop_temperature ) : bool

Sets the sarprop temperature.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

sarprop_temperature

The sarprop temperature.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top