PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

fann_set_sarprop_weight_decay_shift

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_weight_decay_shiftSets the sarprop weight decay shift

Descrierea

fann_set_sarprop_weight_decay_shift ( resource $ann , float $sarprop_weight_decay_shift ) : bool

Sets the sarprop weight decay shift.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

sarprop_weight_decay_shift

The sarprop weight decay shift.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

Note

Notă:

Această funcție este disponibilă doar dacă extensia fann a fost compilată cu biblioteca libfann >= 2.2.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top