fann_set_sarprop_weight_decay_shift

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_weight_decay_shiftSets the sarprop weight decay shift

Descrierea

fann_set_sarprop_weight_decay_shift ( resource $ann , float $sarprop_weight_decay_shift ) : bool

Sets the sarprop weight decay shift.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

sarprop_weight_decay_shift

The sarprop weight decay shift.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top