PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

fann_set_train_error_function

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_train_error_functionSets the error function used during training

Descrierea

fann_set_train_error_function ( resource $ann , int $error_function ) : bool

Sets the error function used during training.

The error functions are described further in error functions constants.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

error_function

The error function constant

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top