PHP 7.4.22 Released!

fann_set_training_algorithm

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_training_algorithmSets the training algorithm

Descrierea

fann_set_training_algorithm ( resource $ann , int $training_algorithm ) : bool

Sets the training algorithm.

More info available in fann_get_training_algorithm().

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

training_algorithm

Training algorithm constant

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top