PHP 7.4.25 Released!

fbird_blob_cancel

(PHP 5, PHP 7 < 7.4.0)

fbird_blob_cancelCancel creating blob

Descrierea

fbird_blob_cancel ( resource $blob_handle ) : bool

This function will discard a BLOB if it has not yet been closed by fbird_blob_close().

Parametri

blob_handle

A BLOB handle opened with fbird_blob_create().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top