Bulgaria PHP Conference 2019

fbird_db_info

(PHP 5, PHP 7)

fbird_db_infoPseudonim pentru ibase_db_info()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: ibase_db_info().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top