fbird_num_fields

(PHP 5, PHP 7 < 7.4.0)

fbird_num_fieldsPseudonim pentru ibase_num_fields()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: ibase_num_fields().

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top