fbird_num_params

(PHP 5, PHP 7 < 7.4.0)

fbird_num_paramsPseudonim pentru ibase_num_params()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: ibase_num_params().

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top