PHP 7.4.25 Released!

fbird_server_info

(PHP 5, PHP 7 < 7.4.0)

fbird_server_infoPseudonim pentru ibase_server_info()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: ibase_server_info().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top