PHP 7.4.0beta4 released!

fbsql_autocommit

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_autocommitEnable or disable autocommit

Descrierea

fbsql_autocommit ( resource $link_identifier [, bool $OnOff ] ) : bool

Returns the current autocommit status.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

OnOff

If this optional parameter is given the auto commit status will be changed.

With OnOff set to TRUE each statement will be committed automatically, if no errors was found.

With OnOff set to FALSE the user must commit or rollback the transaction using either fbsql_commit() or fbsql_rollback().

Valorile întoarse

Returns the current autocommit status, as a boolean.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top