PHP 7.4.22 Released!

fbsql_blob_size

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_blob_sizeGet the size of a BLOB

Descrierea

fbsql_blob_size ( string $blob_handle , resource $link_identifier = ? ) : int

Returns the size of the given BLOB.

Parametri

blob_handle

A BLOB handle, returned by fbsql_create_blob().

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Returns the BLOB size as an integer, or false on error.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top