fbsql_change_user

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_change_userChange logged in user of the active connection

Descrierea

fbsql_change_user ( string $user , string $password [, string $database [, resource $link_identifier ]] ) : bool

fbsql_change_user() changes the logged in user of the specified connection. If the new user and password authorization fails, the current connected user stays active.

Parametri

user

The new user name.

password

The new user password.

database

If specified, this will be the default or current database after the user has been changed.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top