PHP 7.4.22 Released!

fbsql_close

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_closeClose FrontBase connection

Descrierea

fbsql_close ( resource $link_identifier = ? ) : bool

Closes the connection to the FrontBase server that's associated with the specified link identifier.

Using fbsql_close() isn't usually necessary, as non-persistent open links are automatically closed at the end of the script's execution.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 fbsql_close() example

<?php
$link 
fbsql_connect("localhost""_SYSTEM""secret")
    or die(
"Could not connect");
echo 
"Connected successfully";
fbsql_close($link);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top