PHP 7.4.8 Released!

fbsql_commit

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_commitCommits a transaction to the database

Descrierea

fbsql_commit ([ resource $link_identifier ] ) : bool

Ends the current transaction by writing all inserts, updates and deletes to the disk and unlocking all row and table locks held by the transaction. This command is only needed if autocommit is set to false.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top