PHP 7.4.22 Released!

fbsql_create_blob

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_create_blobCreate a BLOB

Descrierea

fbsql_create_blob ( string $blob_data , resource $link_identifier = ? ) : string

Creates a BLOB from the given data.

Parametri

blob_data

The BLOB data.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Returns a resource handle to the newly created BLOB, which can be used with insert and update commands to store the BLOB in the database.

Exemple

Example #1 fbsql_create_blob() example

<?php
$link 
fbsql_pconnect("localhost""_SYSTEM""secret")
    or die(
"Could not connect");
$filename "blobfile.bin";
$fp fopen($filename"rb");
$blobdata fread($fpfilesize($filename));
fclose($fp);

$blobHandle fbsql_create_blob($blobdata$link);

$sql "INSERT INTO BLOB_TABLE (BLOB_COLUMN) VALUES ($blobHandle);";
$rs fbsql_query($sql$link);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top