fbsql_create_clob

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

fbsql_create_clobCreate a CLOB

Descrierea

fbsql_create_clob ( string $clob_data [, resource $link_identifier ] ) : string

Creates a CLOB from the given data.

Parametri

clob_data

The CLOB data.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Returns a resource handle to the newly created CLOB, which can be used with insert and update commands to store the CLOB in the database.

Exemple

Example #1 fbsql_create_clob() example

<?php
$link 
fbsql_pconnect("localhost""_SYSTEM""secret")
    or die(
"Could not connect");
$filename "clob_file.txt";
$fp fopen($filename"rb");
$clobdata fread($fpfilesize($filename));
fclose($fp);

$clobHandle fbsql_create_clob($clobdata$link);

$sql "INSERT INTO CLOB_TABLE (CLOB_COLUMN) VALUES ($clobHandle);";
$rs fbsql_query($sql$link);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top