PHP 7.4.22 Released!

fbsql_create_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_create_dbCreate a FrontBase database

Descrierea

fbsql_create_db ( string $database_name , resource $link_identifier = ? , string $database_options = ? ) : bool

Attempts to create a new database on the specified server.

Parametri

database_name

The database name, as a string.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

database_options

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 fbsql_create_db() example

<?php
$link 
fbsql_pconnect("localhost""_SYSTEM""secret")
    or die(
"Could not connect");
if (
fbsql_create_db("my_db")) {
    echo 
"Database created successfully\n";
} else {
    
printf("Error creating database: %s\n"fbsql_error());
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top