PHP 7.4.0RC4 Released!

fbsql_database_password

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_database_passwordSets or retrieves the password for a FrontBase database

Descrierea

fbsql_database_password ( resource $link_identifier [, string $database_password ] ) : string

Sets and retrieves the database password used by the connection. If a database is protected by a database password, the user must call this function before calling fbsql_select_db().

If no link is open, the function will try to establish a link as if fbsql_connect() was called, and use it.

This function does not change the database password in the database nor can it be used to retrieve the database password for a database.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

database_password

The database password, as a string. If given, the function sets the database password for the specified link identifier.

Valorile întoarse

Returns the database password associated with the link identifier.

Exemple

Example #1 fbsql_create_clob() example

<?php
$link 
fbsql_pconnect("localhost""_SYSTEM""secret")
    or die(
"Could not connect");
fbsql_database_password($link"secret db password");
fbsql_select_db($database$link);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top