PHP 7.4.8 Released!

fbsql_drop_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_drop_dbDrop (delete) a FrontBase database

Descrierea

fbsql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] ) : bool

fbsql_drop_db() attempts to drop (remove) an entire database from the server associated with the specified link identifier.

Parametri

database_name

The database name, as a string.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top