PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

fbsql_get_autostart_info

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_get_autostart_info

Descrierea

fbsql_get_autostart_info ( resource $link_identifier = ? ) : array
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top