PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

fbsql_hostname

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_hostnameGet or set the host name used with a connection

Descrierea

fbsql_hostname ( resource $link_identifier , string $host_name = ? ) : string

Gets or sets the host name used with a connection.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

host_name

If provided, this will be the new connection host name.

Valorile întoarse

Returns the current host name used for the connection.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top