PHP 7.4.22 Released!

fbsql_list_tables

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_list_tablesList tables in a FrontBase database

Descrierea

fbsql_list_tables ( string $database , resource $link_identifier = ? ) : resource

Returns a result pointer describing the database.

Parametri

database

The database name.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Returns a result pointer which can be used with the fbsql_tablename() function to read the actual table names, or false on error.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top