fbsql_password

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_passwordGet or set the user password used with a connection

Descrierea

fbsql_password ( resource $link_identifier [, string $password ] ) : string

Get or set the user password used with a connection.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

password

If provided, this will be the new connection password.

Valorile întoarse

Returns the current password used for the connection.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top