fbsql_rollback

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_rollbackRollback a transaction to the database

Descrierea

fbsql_rollback ([ resource $link_identifier ] ) : bool

Ends the current transaction by rolling back all statements issued since last commit.

This command is only needed if autocommit is set to false.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top