fbsql_select_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_select_dbSelect a FrontBase database

Descrierea

fbsql_select_db ([ string $database_name [, resource $link_identifier ]] ) : bool

Sets the current active database on the given link identifier.

The client contacts FBExec to obtain the port number to use for the connection to the database. If the database name is a number the system will use that as a port number and it will not ask FBExec for the port number. The FrontBase server can be stared as FRontBase -FBExec=No -port=<port number> <database name>.

Every subsequent call to fbsql_query() will be made on the active database.

Parametri

database_name

The name of the database to be selected.

If the database is protected with a database password, the you must call fbsql_database_password() before selecting the database.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top