fbsql_set_password

(PHP 5, PHP 7)

fbsql_set_passwordChange the password for a given user

Descrierea

fbsql_set_password ( resource $link_identifier , string $user , string $password , string $old_password ) : bool

Changes the password for the given user.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

user

The user name.

password

The new password to be set.

old_password

The old password to be replaced.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top