fbsql_stop_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_stop_dbStop a database on local or remote server

Descrierea

fbsql_stop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] ) : bool

Stops a database on local or remote server.

Parametri

database_name

The database name.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top