Laracon EU Online 2021

fbsql_username

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_usernameGet or set the username for the connection

Descrierea

fbsql_username ( resource $link_identifier [, string $username ] ) : string

Get or set the username used for the connection.

Parametri

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără argumente.

username

If provided, this is the new username to set.

Valorile întoarse

Returns the current username used with the connection, as a string.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top