PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

fdf_add_template

(PHP 4, PHP 5 < 5.3.0, PECL fdf SVN)

fdf_add_templateAdds a template into the FDF document

Descrierea

fdf_add_template ( resource $fdf_document , int $newpage , string $filename , string $template , int $rename ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top