International PHP Conference Berlin 2021

fdf_close

(PHP 4, PHP 5 < 5.3.0, PECL fdf SVN)

fdf_closeClose an FDF document

Descrierea

fdf_close ( resource $fdf_document ) : void

Closes the FDF document.

Parametri

fdf_document

The FDF document handle, returned by fdf_create(), fdf_open() or fdf_open_string().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top