PHP 7.4.24 Released!

fdf_set_javascript_action

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5 < 5.3.0, PECL fdf SVN)

fdf_set_javascript_actionSets an javascript action of a field

Descrierea

fdf_set_javascript_action ( resource $fdf_document , string $fieldname , int $trigger , string $script ) : bool

Sets a javascript action for the given field.

Parametri

fdf_document

The FDF document handle, returned by fdf_create(), fdf_open() or fdf_open_string().

fieldname

Name of the FDF field, as a string.

trigger

script

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top