PHP 7.4.24 Released!

fdf_set_status

(PHP 4, PHP 5 < 5.3.0, PECL fdf SVN)

fdf_set_statusSet the value of the /STATUS key

Descrierea

fdf_set_status ( resource $fdf_document , string $status ) : bool

Sets the value of the /STATUS key. When a client receives a FDF with a status set it will present the value in an alert box.

Parametri

fdf_document

The FDF document handle, returned by fdf_create(), fdf_open() or fdf_open_string().

status

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top