PHP 7.4.24 Released!

fdf_set_target_frame

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL fdf SVN)

fdf_set_target_frameSet target frame for form display

Descrierea

fdf_set_target_frame ( resource $fdf_document , string $frame_name ) : bool

Sets the target frame to display a result PDF defined with fdf_save_file() in.

Parametri

fdf_document

The FDF document handle, returned by fdf_create(), fdf_open() or fdf_open_string().

frame_name

The frame name, as a string.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

  • fdf_save_file()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top