fileinode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileinodeGets file inode

Descrierea

fileinode ( string $filename ) : int

Gets the file inode.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întoarse

Returns the inode number of the file, sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Comparing the inode of a file with the current file

<?php
$filename 
'index.php';
if (
getmyinode() == fileinode($filename)) {
    echo 
'You are checking the current file.';
}
?>

Erori/Excepții

În cazul eșecului este emis un E_WARNING.

Note

Notă: Rezultatele acestei funcții sunt stocate în cache. Accesați clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcție poate fi utilizată de asemenea cu unele învelișuri URL. Referiți-vă la Supported Protocols and Wrappers pentru a determina care învelișuri susțin familia de funcționalitate stat().

A se vedea și

  • getmyinode() - Gets the inode of the current script
  • stat() - Gives information about a file

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top