PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

finfo_close

(PHP >= 5.3.0, PECL fileinfo >= 0.1.0)

finfo_closeClose fileinfo resource

Descrierea

finfo_close ( resource $finfo ) : bool

This function closes the resource opened by finfo_open().

Parametri

finfo

Fileinfo resource returned by finfo_open().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top