ftp_append

(PHP 7 >= 7.2.0)

ftp_appendAppend the contents of a file to another file on the FTP server

Descrierea

ftp_append ( resource $ftp , string $remote_file , string $local_file , int $mode = FTP_BINARY ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

ftp

remote_file

local_file

mode

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top