gc_enable

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

gc_enableActivates the circular reference collector

Descrierea

gc_enable ( void ) : void

Activates the circular reference collector, setting zend.enable_gc to 1.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top