PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

get_resource_type

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

get_resource_type Întoarce tipul resursei

Descrierea

get_resource_type ( resource $handle ) : string

Această funcție obține tipul unei resurse date.

Parametri

handle

Handle-ul resursei în cauză.

Valorile întoarse

Dacă handle-ul furnizat este o resursă, această funcție va întoarce un string reprezentând tipul său. Dacă funcția nu poate identifica tipul, valoarea întoarsă va fi string-ul Unknown.

Această funcție va întoarce null și va genera o eroare dacă handle nu este o resource.

Exemple

Example #1 Exemplu get_resource_type()

<?php
// Afișează: mysql link
$c mysql_connect();
echo 
get_resource_type($c) . "\n";

// Afișează: stream
$fp fopen("foo""w");
echo 
get_resource_type($fp) . "\n";

// Afișează: domxml document
$doc new_xmldoc("1.0");
echo 
get_resource_type($doc->doc) . "\n";
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
13
CertaiN
7 years ago
Try this to know behavior:

<?php
function resource_test($resource, $name) {
    echo
       
'[' . $name. ']',
       
PHP_EOL,
       
'(bool)$resource => ',
       
$resource ? 'TRUE' : 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
'get_resource_type($resource) => ',
       
get_resource_type($resource) ?: 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
'is_resoruce($resource) => ',
       
is_resource($resource) ? 'TRUE' : 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
PHP_EOL
   
;
}

$resource = tmpfile();
resource_test($resource, 'Check Valid Resource');

fclose($resource);
resource_test($resource, 'Check Released Resource');

$resource = null;
resource_test($resource, 'Check NULL');
?>

It will be shown as...

[Check Valid Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => stream
is_resoruce($resource) => TRUE

[Check Released Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => Unknown
is_resoruce($resource) => FALSE

[Check NULL]
(bool)$resource => FALSE
get_resource_type($resource) => FALSE
Warning:  get_resource_type() expects parameter 1 to be resource, null given in ... on line 10
is_resoruce($resource) => FALSE
To Top