gmp_binomial

(PHP 7 >= 7.3.0)

gmp_binomialCalculates binomial coefficient

Descrierea

gmp_binomial ( mixed $n , int $k ) : GMP

Calculates the binomial coefficient C(n, k).

Parametri

n

Un număr GMP sub formă de resource în PHP 5.5 și anterior, un obiect GMP în PHP 5.6 și ultrior, su un șir de caractere numeric atunci când acesta poate fi convertit într-un număr.

k

Valorile întoarse

Returns the binomial coefficient C(n, k), sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Issues E_WARNING if k is negative.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top