PHPKonf 2020 Online

gmp_perfect_power

(PHP 7 >= 7.3.0)

gmp_perfect_powerPerfect power check

Descrierea

gmp_perfect_power ( mixed $a ) : bool

Checks whether a is a perfect power.

Parametri

a

Un număr GMP sub formă de resource în PHP 5.5 și anterior, un obiect GMP în PHP 5.6 și ultrior, su un șir de caractere numeric atunci când acesta poate fi convertit într-un număr.

Valorile întoarse

Returns TRUE if a is a perfect power, FALSE otherwise.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top