International PHP Conference Berlin 2021

ibase_delete_user

(PHP 5, PHP 7 < 7.4.0)

ibase_delete_userDelete a user from a security database

Descrierea

ibase_delete_user ( resource $service_handle , string $user_name ) : bool

Parametri

service_handle

The handle on the database server service.

user_name

The login name of the user you want to delete from the database.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top