ibase_free_query

(PHP 5, PHP 7)

ibase_free_queryFree memory allocated by a prepared query

Descrierea

ibase_free_query ( resource $query ) : bool

Frees a prepared query.

Parametri

query

A query prepared with ibase_prepare().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top