PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

ibase_free_result

(PHP 5, PHP 7 < 7.4.0)

ibase_free_resultFree a result set

Descrierea

ibase_free_result ( resource $result_identifier ) : bool

Frees a result set.

Parametri

result_identifier

A result set created by ibase_query() or ibase_execute().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top