iconv_strrpos

(PHP 5, PHP 7)

iconv_strrposFinds the last occurrence of a needle within a haystack

Descrierea

iconv_strrpos ( string $haystack , string $needle , string|null $encoding = null ) : int|false

Finds the last occurrence of a needle within a haystack.

In contrast to strrpos(), the return value of iconv_strrpos() is the number of characters that appear before the needle, rather than the offset in bytes to the position where the needle has been found. The characters are counted on the basis of the specified character set encoding.

Parametri

haystack

The entire string.

needle

The searched substring.

encoding

If encoding parameter is omitted or null, string are assumed to be encoded in iconv.internal_encoding.

If haystack or needle is not a string, it is converted to a string and applied as the ordinal value of a character.

Valorile întoarse

Returns the numeric position of the last occurrence of needle in haystack.

If needle is not found, iconv_strrpos() will return false.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean false, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în false. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
8.0.0 encoding is nullable now.

A se vedea și

  • strrpos() - Find the position of the last occurrence of a substring in a string
  • iconv_strpos() - Finds position of first occurrence of a needle within a haystack
  • mb_strrpos() - Find position of last occurrence of a string in a string

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top