image2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

image2wbmpAfișează imaginea în navigator sau în fișier

Avertizare

image2wbmp() is deprecated as of PHP 7.3.0, and will be removed in the next major version. Use imagewbmp() instead.

Descrierea

image2wbmp ( resource $image , string $filename = ? , int $foreground = ? ) : bool

image2wbmp() outputs or save a WBMP version of the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

filename

Path to the saved file. If not given, the raw image stream will be output directly.

foreground

You can set the foreground color with this parameter by setting an identifier obtained from imagecolorallocate(). The default foreground color is black.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Precauţie

Însă dacă libgd eșuează să afișeze imaginea, această funcție întoarce true.

Exemple

Example #1 image2wbmp() example

<?php
$file 
'php.png';
$image imagecreatefrompng($file);

header('Content-Type: ' image_type_to_mime_type(IMAGETYPE_WBMP));
image2wbmp($image); // output the stream directly
imagedestroy($image);
?>

A se vedea și

  • imagewbmp() - Afișează imaginea în navigator sau în fișier
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top