PHP 7.4.22 Released!

imagebmp

(PHP 7 >= 7.2.0)

imagebmpOutput a BMP image to browser or file

Descrierea

imagebmp ( resource $image , mixed $to = null , bool $compressed = true ) : bool

Outputs or saves a BMP version of the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

to

Calea către o resursă stream deschisă (care automat va fi închisă după ce această funcție se încheie) în care va fi salvat fișierul. Dacă nu este stabilită sau este null, atunci fluxul imaginii va fi afișat direct.

Notă:

null is invalid if the compressed arguments is not used.

compressed

Whether the BMP should be compressed with run-length encoding (RLE), or not.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Precauţie

Însă dacă libgd eșuează să afișeze imaginea, această funcție întoarce true.

Exemple

Example #1 Saving a BMP file

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);

imagestring($im155,  'BMP with PHP'$text_color);

// Save the image
imagebmp($im'php.bmp');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top