imagechar

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecharDraw a character horizontally

Descrierea

imagechar ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $c , int $color ) : bool

imagechar() draws the first character of c in the image identified by image with its upper-left at x,y (top left is 0, 0) with the color color.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

font

Poate fi 1, 2, 3, 4, 5 pentru font-urile încorporate cu codificarea latin2 (unde numerele mai mari corespund font-urilor mai mari) sau orice identificator de font al dumneavoastră, înregistrat cu imageloadfont().

x

x-coordinate of the start.

y

y-coordinate of the start.

c

The character to draw.

color

Un identificator al culorii create cu imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imagechar() example

<?php

$im 
imagecreate(100100);

$string 'PHP';

$bg imagecolorallocate($im255255255);
$black imagecolorallocate($im000);

// prints a black "P" in the top left corner
imagechar($im100$string$black);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imagechar()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top