PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

imagecolordeallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolordeallocateDe-allocate a color for an image

Descrierea

imagecolordeallocate ( resource $image , int $color ) : bool

De-allocates a color previously allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

color

The color identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Using imagecolordeallocate()

<?php
$white 
imagecolorallocate($im255255255);
imagecolordeallocate($im$white);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top