LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

imagecolorexactalpha

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

imagecolorexactalphaGet the index of the specified color + alpha

Descrierea

imagecolorexactalpha ( resource $image , int $red , int $green , int $blue , int $alpha ) : int

Returns the index of the specified color+alpha in the palette of the image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

red

Valoarea componentei roșii.

green

Valoarea componentei verzi.

blue

Valoarea componentei albastre.

alpha

A value between 0 and 127. 0 indicates completely opaque while 127 indicates completely transparent.

The colors parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF.

Valorile întoarse

Returns the index of the specified color+alpha in the palette of the image, or -1 if the color does not exist in the image's palette.

Exemple

Example #1 Get colors from the GD logo

<?php

// Setup an image
$im imagecreatefrompng('./gdlogo.png');

$colors   = Array();
$colors[] = imagecolorexactalpha($im255000);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im000127);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im25525525555);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im1002555220);

print_r($colors);

// Free from memory
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Array
(
    [0] => 16711680
    [1] => 2130706432
    [2] => 939524095
    [3] => 342163252
)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top